Thông báo: Về việc công bố xuất bản công trình nghiên cứu và đăng tải lên Cơ sở Dữ liệu Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản Văn hóa Phi vật thể ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (IRCI)

Ngày đăng: 01/04/2022 Lượt xem: 183
Mặc định Cỡ chữ

     Từ năm 2019 - 2021, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Vicas) đã hợp tác với International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản Văn hóa Phi vật thể ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - IRCI) để thu thập dữ liệu về các công trình nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

     Trong khuôn khổ hợp tác, thông qua chương trình “Thu thập dữ liệu nghiên cứu bền vững để bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể (ICH) ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương”, do tổ chức IRCI (có trụ sở tại Nhật Bản) phối hợp với các nước thành viên của châu Á thực hiện, năm 2019, Vicas đã tuyển chọn, thu thập dữ liệu, nghiên cứu và biên tập 10 bài viết của các nhà nghiên cứu tại Vicas về di sản văn hóa phi vật thể. Năm 2020 và năm 2021, Vicas đã thu thập được tổng số 130 bài viết/công trình (năm 2020: 60 công trình; năm 2021: 70 công trình) với sự tham gia của 5 đối tác thành viên, bao gồm: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Viện Dân tộc học; Trường Đại học Văn hoá Hà Nội; Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội); Viện Nghiên cứu Văn hóa.

     Đến tháng 3 năm 2022, công trình xuất bản mang tên: “Sustainable Research Data Collection for ICH Safeguarding in the Asia-Pacific Region” - Project report (FY 2019-2021) - Báo cáo dự án: “Thu thập dữ liệu nghiên cứu bền vững để bảo vệ ICH ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương” dưới phiên bản PDF đã được niêm yết công khai trên trang web của tổ chức IRCI, quý vị có thể tìm đọc theo đường link sau: https://www.irci.jp/report_publication/project-report-sustainable-research-data-collection-for-ich-safeguarding-in-the-asia-pacific-region-published/?catid=4

     Ngoài ra, 140 tóm tắt bài viết/công trình nghiên cứu của Vicas và các đối tác thành viên ở Việt Nam (từ năm 2016 đến năm 2021) đã được đăng tải lên Cơ sở Dữ liệu Nghiên cứu của IRCI (kênh thông tin của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản Văn hóa Phi vật thể ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương), quý vị có thể tìm đọc theo chỉ dẫn trên đường link sau: https://www.irci.jp/ichdb/

     Quý vị quan tâm có thể truy cập trên website dữ liệu Database này để tìm kiếm bài viết/công trình nghiên cứu theo trọng tâm nghiên cứu như: tên của thể loại ICH; lĩnh vực nghiên cứu; thể loại trọng tâm; vùng/cộng đồng/nhóm dân tộc/ các nhóm người; trọng tâm nghiên cứu liên quan đến bảo tồn ICH của các tác giả ở Việt Nam cũng như ở các nước khác của châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ dự án như: In-đô-nê-si-a, Ma-lay-si-a, Thái Lan, Phi-lip-pin,… Tất cả dữ liệu thu thập được của các nước thành viên đã được đăng lên trang trực tuyến “Cơ sở Dữ liệu Nghiên cứu của IRCI”, với mục tiêu chia sẻ rộng rãi các thông tin văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

     Hi vọng rằng, cơ sở dữ liệu này của IRCI sẽ có ích trong nghiên cứu của quý vị đồng nghiệp và những người quan tâm đến ICH, để sử dụng rộng rãi hơn cho việc bảo vệ ICH trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

                                                                                                                                                                                  Ths.Nguyễn Thị Hạnh

Bình luận