Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa, Tầng 4 - Số 32 - phố Hào Nam - quận Đống Đa - Hà Nội.
  • Điện thoại: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095 Máy lẻ 404
  • Email: info@vicas.org.vn
  • Website: http://disan.vicas.org.vn/
Liên hệ - góp ý